KenPCA

VNINDEX tái kiểm tra vùng đáy

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Tuần này VNINDEX được dự báo sẽ tái kiểm tra vùng đáy 1200 trước khi có động thái rõ ràng hơn. Vùng 1200 là vùng kháng cự tâm lí cũng là điểm chạm của trendline tăng. Nếu mốc 1200 bị phá vỡ thì VNINDEX sẽ quay lại vùng 1000-1100 điểm. Vì vậy giai đoạn này nhà đầu tư chứng khoán nên cơ cấu danh mục và chờ bổ sung danh mục khi về vùng giá thấp.

Best regards,
KenPCA

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Phân tích được cung cấp hoàn toàn là thông tin và nó không nên được xem như khuyến nghị đầu tư. Hãy nhớ rằng bạn cần có kế hoạch trước khi bắt đầu giao dịch. Vì vậy, hãy nắm bắt kiến ​​thức này và sử dụng nó như một gợi ý sẽ giúp bạn hiểu thị trường và dễ dàng dự đoán động thái tiếp theo của mình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.