BlockInfo

VNINDEX

Giá xuống
BlockInfo Cập nhật   
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Xuất hiện tín hiệu đảo chiều trên khung D của Vnindex.
Vùng hỗ trợ cuối cùng của VNINDEX tại 1420 nếu bị phá vỡ sẽ kích hoạt một cuộc điều chỉnh mạnh trong năm 2022.
Anh em chứng khoán Việt hết sức lưu ý trong năm nay.
Chúc anh em giao dịch thành công.
Bình luận:
Đã chạy theo Plan phân tích trước đó.
Chính thức VNINDEX vào sóng điều chỉnh trong năm 2022
Giao dịch đang hoạt động:
Tiếp tục rơi như kì vọng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.