VuHungFX

VNindex đang đà tích lũy để bứt phá

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Tình hình dịch bện đang được kiểm soát tốt, các công ty trong trạng thái dần mở cửa trở lại. Bức tranh kinh tế sáng sủa hơn, cần thời gian ngắn nữa để chỉ số VN bật trở lại, các NĐT đã lac quan hơn, nhưng cũng phải hết sức thận trọng, trong thời gian này nên giữ 50% hàng và tiền nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.