MewTrader_Mew

Chứng KHoán Việt từ 21/11-25/11. Những mã cỏ phiếu cần quan tâm.

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
VNINDEX
- Hiện tại xu hướng chính của VNINDEX vẫn là xu hướng giảm. Nhưng động lượng của xu hướng đã dần suy yếu.
- Xét về cầu trúc sóng thì vẫn là cấu trúc giảm
- Nhịp sideway chưa được thể hiện rõ ràng ở quanh mốc 880- 1000
Tổng kết:
VNindex đang có nhịp phục hồi tương đối ổn, khả năng sẽ có nhịp chỉnh nhẹ về 920 sau đó tiếp tục nhịp phục hồi ngắn hạn về 1040
TPB
- TPB sau khi trải qua 1 đợt giảm giá thì động lượng giảm giá của TPB đã dần suy yếu.
- Nhịp sideway tích lũy đã dần hình thành ( 25 thanh nến tích lũy)
- Ngày 16/11 xuất hiện 1 thanh nến nhấn chìm với volume cực lớn kèm với đó là 1 thanh nến thân rộng.
Tổng kết:
TPB dường như đang có tín hiệu khá tích cực, có thể xem xét gom 20% tổng tỷ trọng quanh mốc này.
POW
- POW cũng tương tự như TPB , sau 1 đợt giảm giá rất mạnh thì dường như động lượng giảm cũng đã dần suy yếu
- Trong khung 1h thì mình càng thấy rõ hơn là POW đã tạo ra 1 cú phá vỡ xuống và sau đó đóng nên bên trên vùng hỗ trợ lại tạo thành 1 phá vỡ giả
Tổng kết:
- POW có thể xem xét gom 20% tổng tỷ trọng quanh khu vực này./

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.