bacnguyen_invest

VNindex UPTREND đón chu kì bơm tiền mới?

HOSE_DLY:VNINDEX   Vietnam Index
Hôm nay đóng nến tháng 2/2024. Mìnhchia sẻ view dài hạn dưới góc nhìn phân tích kĩ thuật.
Đồ thị Vnindex cho thấy tín hiệu phân kì dương của MACD khung Tháng. Lịch sử trong 3 chu kì gần nhất chỉ báo này cho chúng ta một tín hiệu sóng mạnh với chính xác cao.
Phiên chiều nay khả năng sẽ có nhiều biến động mạnh. Vnindex đang nằm trên vùng cản nhạy cảm 1250 của năm 2023. Thanh khoản thị trường tốt. Nếu nến hôm nay đóng đẹp trên 1250 thì chúng ta có thể kì vọng tìm điểm mua gia tăng cổ phiếu để nắm giữ cho một sóng tăng trưởng mở rộng hơn trong năm 2024.
Tháng 3 sẽ là một tháng tuyệt vời để quan sát và tìm điểm mua và nắm giữ cho chu kì bơm tiền sắp tới. Người có hàng thì hoan hỉ, còn người chuẩn bị mở tk chứng khoán thì cũng k cần lo lắng mất cơ hội.
Các anh chị nghĩ sao?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.