Hello tuần mới.
2 tuần vừa kết thúc ta có thể thấy là VNI hình thành cặp nến engulfing fail breakout.
Giá muốn thoát ra khỏi range 1073 1118 nhưng không thành công.
Thường thì mô hình này trong FX mình sẽ chờ thêm 1 cây nến giảm confirm thì sell luôn với kì vọng phá đáy, còn VNI thì k biết sao.
Cơ mà trước mắt cái đáy 1073 có vẻ sẽ khó giữ được.
Mình đánh theo VNI nên chỉ coi tầm nào VNI về vùng giá rẻ rồi ngó watchlist thôi.
Trước mắt không có gì đặc biệt, mình kì vọng ít nhất phải test đáy 1020, còn không thì chờ VNI confirm tăng hẳn, không thì ngồi ngoài.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.