ThangLeViet

VNINDEX nến tuần 6/2-10/2: XẤU

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ:
  • VNINDEX tiến sát vùng hỗ trợ 1070
  • Vùng hỗ trợ tiếp theo là 1000 điểm.
  • Khả năng VNINDEX tăng ngược lên vùng kháng cự 1150 là Rất thấp.
VNINDEX nến tuần XẤU:
  • Cây nến giảm thân dài, đặc -> Phe bán chủ đạo
  • Thanh khoản cao gấp đôi so với 3 tuần trước -> Lực bán lớn.
--
Chúc anh em giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.