Anh_Man

VNI - Wyckoff Distribution

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
26 lượt xem
0
Đây là dự đoán ngắn hạn của mình xu hướng VNI trong những ngày sắp tới. Mình sẽ đợi VNI về vùng 1280~1290 để xem volumn và diễn biến tiếp theo để vào lệnh