BuiTrongNguyen

VN- Index giá xuống

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
81 lượt xem
1
Hôm nay , chỉ số VN-index lại 1 lần nữa không thể vượt qua đường xu hướng với thanh khoản giảm dần, đặc biệt chỉ số hướng tới kháng cự cực mạnh 1000 điểm thì khả năng tăng điểm tiếp là rất khó khăn .

Bình luận