TNBroker

VNINDEX tăng đấy nhưng mà coi chừng !!!!

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Đừng quá hưng phấn hãy chú ý quan sát thật kỹ những phiên tới.
1500 thì khó nhưng mà tôi thấy 1400 :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.