NewWorldGroupVN

Nhịp đập thị trường vn30f1m sáng 10.03.2022 update -duong thao

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Chốt lệnh VN30 theo target:
- Tài khoản scaping: 2-5 điểm
- Tài khoản trung hạn: 5-10 hoặc 8-12 điểm
- Tài khoản dài hạn: 20- >50 điểm