MINHTUONG17

Phân tích ngắn hạn VNINDEX.

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chào các bạn!

Hiện nay trên đồ thị VNINDEX mình thấy có nhiều tín hiệu cho việc giảm trong thời gian tới.
Giá đã chạm đường kháng cự mạnh của downtrend từ giữa năm đến giờ, ngay sau đó xuất hiện nhiều nến đảo chiều , từ chối giá lên.
Mình nghĩ ít nhất sẽ có nhịp giảm về vùng 92.

Lệnh này sẽ cắt lỗ nếu giá vượt qua vùng 97 một cách mạnh mẽ.
Chúc ace giao dịch tốt!
Giao dịch đang hoạt động: Giá đã giảm về vùng 92, nhưng mình thấy nhiều khả năng là vẫn chưa dừng lại mà có thể xuống tiếp.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu