TradeProPremium

VNindex sẽ điều chỉnh mạnh trong 2 tuần tới. hãy cẩn thận

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Mình không có đánh giá lý do giảm, nhưng chắc hẳn ai cũng thấy được sự ru ngủ của thị trường, và tâm lý chờ đợi thị trường Mỹ đang rất cao.. Chính vì lý do tiền tệ và vài khả năng thị trường mỹ cũng sẽ sập trong tuần này, hoặc tuần sau..
Hãy bảo trọng tài khoản

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.