50 lượt xem
0
Sau khi lập đỉnh ATH mới, VNINDEX tiếp tục tích lũy dương tích cực đi lên với target gần là 1500 đến cuối năm