tranduyhieu18

VNINDEX sẽ chạm mốc 970 điểm???

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
VNINDEX đã chứng kiến đà giảm sâu của các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng vào ngày 11.10 vừa qua. Vậy thị trường hôm nay sẽ diễn biến như nào?
Cùng theo chân VNINDEX nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.