dautukyluat

Có nên bắt đáy khi thị trường chứng khoán việt nam về vùng 1000

dautukyluat Cập nhật   
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Video này mình xin chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về cách nhìn thị trường và tâm tý khi giao dịch, Hy vọng nó sẽ giúp bạn có thông tin.
Bình luận:
Tới giây phút này vẫn chưa xác nhận được đáy ở đâu nha mọi người. Nên chờ đợi là hạnh phúc.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.