VuManhVietTien

[CỔ PHIẾU] VN INDEX CÓ THỂ HOÀN TẤT ĐIỀU CHỈNH NHẸ ĐỂ TĂNG TIẾP

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Cấu trúc tăng trưởng của VN INDEX trên khung thời gian tuần, có thể đã hoàn tất 1 điều chỉnh để tiếp tục xu hướng tăng, nếu vùng giá này không bị phát vỡ 1 cách mạnh mé thì đây có thể là thời điểm tốt để mua vào cổ phiếu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.