VuManhVietTien

[CỔ PHIẾU] VN INDEX CÓ THỂ HOÀN TẤT ĐIỀU CHỈNH NHẸ ĐỂ TĂNG TIẾP

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Cấu trúc tăng trưởng của VN INDEX trên khung thời gian tuần, có thể đã hoàn tất 1 điều chỉnh để tiếp tục xu hướng tăng, nếu vùng giá này không bị phát vỡ 1 cách mạnh mé thì đây có thể là thời điểm tốt để mua vào cổ phiếu.