Truong_Ca

LỐI ĐI NÀO CHO #VNINDEX !

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
- Ngày 14/02/2022 chúng ta đã nhắc đến chỉ số #Vnindex đang lằm trong vùng nguy hiểm khi các yếu tố kỹ thuật đang cho những dấu hiệu điều chỉnh:
+ Khung tuần MACD tạo phân kỳ; Histogram đang mở cây nến thứ 4
+ Biên độ sóng vẫn còn ở vùng 1600; Tuy nhiên đây chỉ là nhịp tăng kỳ vọng (nhịp Fomo của thị trường - có thể xảy ra hoặc không), Và hiện tại nó đã không xảy ra.


- Ngày 26/04/2022 #Vnindex đã điều chỉnh về vùng hỗ trợ khung tuần ( 1270~1300), tại đây thị trường sẽ có sóng hồi về vùng (1400~1430)
- Trong giai đoạn tiếp theo chỉ số #Vnidex đã đủ dữ liệu và sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh về vùng ngưỡng trung bình của chỉ số (1000~1100)
- Dữ liệu điều chỉnh về vùng (930~950) cần thêm thời gian để thị trường xác nhận (ít nhất hết tháng 05/2022)

https://truongca91.blogspot.com/2022/04/loi-i-nao-cho-vnindex.html
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.