DuyVinhNgo

VNINDEX bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm ngắn hạn!

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Dựa theo phương pháp phân tích TA SUMO
Chu kỳ tăng ngắn hạn trong thời gian vừa qua của VNINDEX đã kết thúc, VNINDEX đang bước vào chu kỳ mới điều chỉnh giảm ngắn hạn
Mời các bác xem tranh
Chân tình!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.