HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Cố lên mọi người, bình oxy vẫn còn nhiều. Ai thiếu thì cứ lấy mà dùng

Mai chúng ta cùng chạy chuyến tàu cuối =))