trungnguyenquang1109

VNI SẮP GÃY

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chỉ số VNI đã tăng rất mạnh nhưng lượng mua đang giảm dần, xuất hiện phân kỳ RSI .

Dự kiến trong 1-3 tháng tới VNI sẽ gãy xuống vùng 1200 và bật tăng trở lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.