lenguyen2101

Góc nhìn VNINDEX theo EW

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
47 lượt xem
0
Quan sát giá cho thấy đang chạy sóng ABC sau khi kết thúc sóng 5
Cá nhân mình sẽ DCA các mốc từ 1150-1050 và nắm giữ vị thế dài hạn

Bình luận