Chart VNI khung tuần....
Giá chạm 1117 phản ứng nhưng đồng thời ở chiều ngược lại khi giá quét đáy cái nền hồi đầu năm tăng lên thì tạo được vùng imbalance chứng tỏ lực đẩy không quá yếu.
Hiện tại thì nếu cầm tiền thì cứ chờ thôi, đơn giản nếu VNI muốn đi lên thì hoặc là phải test đáy, hoặc là phải có 1 giai đoạn đi ngang tích luỹ như hồi đầu năm.
Lưu ý cái đáy 1020.01 kia mà bị đóng nến xuống thấp hơn nó thì khả năng tìm về đáy hồi năm ngoái thậm chí thấp hơn là khá cao do thực tế nền giá của đại đa số các cp đều cao hơn thời điểm đó vài chục % rồi, nên nếu kịch bản phá 1020 xảy ra thì có thể VNI sẽ giảm sâu nữa để chiết khấu các cp về giá đủ rẻ.
Tất nhiên gặp nào oánh nấy. Vào hàng thì lò dò 10% nav, đúng trend thì nhồi thêm, sai thì cut loss. Còn khó quá mình qua FX chơi. :))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.