ThangLeViet

Sự kết hợp hoàn hảo giữa TA và FA phần 6

Đào tạo
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Trong VPA, Khối lượng và Giá là yếu tố quan trọng Nhất, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Mọi chuyển động của cá mập và cá con đều để lại dấu vết, dù có giấu kỹ đến mức nào. Sử dụng VPA để "đánh hơi" được những dòng tiền lớn đang ra vào CP như thế nào.

Vài chiêu kỹ thuật "vỡ lòng" anh em cần nắm:
  • Giá tăng + Thanh khoản lớn: Tiền vào, xác nhận xu hướng Tăng
  • Giá tăng + Thanh khoản yếu: Xu hướng tăng không được xác nhận
  • Giá giảm + Thanh khoản lớn: Tiền thoát, xác nhận xu hướng Giảm
  • Giá giảm + Thanh khoản yếu: Xu hướng giảm không được xác nhận

Tại sao lại phán như vậy, trước khi chửi bới và đánh giá, hãy đọc lại Bài viết "Sự kết hợp hoàn hảo giữa TA và FA phần 4". Nhiều người mua, nghĩa là cầu mạnh, họ mua đuổi để mua được giá tốt, vì vậy giá CP tăng. Càng nhiều người mua, khối lượng càng lớn, giá càng tăng. -> Tiền lớn vào. Thanh khoản trung bình 20 ngày gần nhất đạt 1tr cổ phiếu, bỗng nhiên hôm nay thanh khoản tăng lên 3tr, tiền đâu mua lắm thế, có thể nhỏ lẻ hùa nhau mua, cũng có thể có ai đấy bỏ lượng lớn tiền để mua ->Cá mập đấy.
Khi cá mập vào hàng, nghĩa là sắp có game, game lớn/game nhỏ, game dài/ngắn khác nhau, nhưng chắc chắn có ăn. Việc làm của anh em là bám theo đuôi cá mập, họ ăn thịt, chúng ta vẫn còn xương!
Hết phần 6...
--
Chúc anh em giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.