DatTong

VNM, Công ty cổ phần sữa Việt Nam: Giảm giá mạnh.

Giá xuống
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
D1:
- Cấu trúc downtrend
- Giá đang đi xuống, nằm trong channel giảm giá.
- Nằm dưới cản
-> Nếu giá phá qua cản cho xác nhận,
khả năng giá sẽ tiếp tục đi xuống tới mức hỗ trợ tiếp theo trên D1 ( 102535.0)