dinhchien

VNM - tăng tiếp đến vùng sóng 5 Elliot

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
- MACD & FORCE INDEX tăng, nên dự báo VNM vẫn tăng tiếp. Vùng giá kế tiếp là 16xxx - 174xxx (Vùng sóng 3 - 5 Elliot ).
- Theo mình Vinamilk sẽ điều chỉnh về vùng giá 134xxx - 138xxx (Sóng đối xứng 4).