HHermes

VNM!! sẽ chinh phục 135 or 160 theo mô hình Bat Bullist

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VNM 1 CP siêu cơ bản và đồng thời là trụ của VNindex , dựa vào sóng Harmonic dự báo VNM sẽ sớm chinh phục 135 (2 - 3 tuần) và 160 (> 4 tuần)