Cowboyyy

VNM - Đi từ cái nhìn tổng quan dài hạn đến ngắn hạn.

HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Weekly chart:
Dự báo W1: Một cái nhìn thoáng qua : D3 Chart:
D1:
Kết cho bài viết:
Bình luận: 25/4. Tình hình khá tệ