Cowboyyy

VNM - Đi từ cái nhìn tổng quan dài hạn đến ngắn hạn.

HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Weekly chart:


Dự báo W1:
Một cái nhìn thoáng qua :

D3 Chart:D1:

Kết cho bài viết: