HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VNM chạm kháng cự, yêu cầu hạ tỷ trọng, canh mua tại điểm hỗ trợ 120.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Giá VNM đã chạm target của chúng tôi, cover lại giá 120