tonytran9x

VNM nên Mua hay Bán

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Cơ hội tốt để mua cho vị thế dài hạn
-> SL xa Tùy khẩu vị rủi ro mỗi người