nguyendbach

VNM - Xu thế giảm trong dải pitchfork

Giá xuống
nguyendbach Pro Cập nhật   
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VNM - Xu thế giảm trong dải pitchfork
VNM đang chạy khá rõ trong giải pitchfork thông thường và theo xu thế đi xuống.
Khả năng VNM sẽ điều chỉnh về vùng 14x.
Bình luận:
Nến chạm dải hỗ trợ của dải pitchfork. Sẽ có hai khả năng:
Một là đảo chiều tăng và quay lại ngưỡng kháng cự gần nhất là 17x
Hai là thủng ngưỡng hỗ trợ.
Quan sát và đợi tín hiệu.
Bình luận:
Như vậy, VNM đã thủng ngưỡng hỗ trợ và đang tạo một đáy mới thấp hơn 2 đáy trước đó.
Có đôi chút tín hiệu tích cực nhưng vẫn cần quan sát thêm khi khả năng VNIndex sắp rơi vào những phiên điều chỉnh ngắn hạn.
Cẩn trọng quan sát, chưa nên nóng vội.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.