haivinhbuh

Khung D của VNM đang tăng trở lại

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Nhìn từ khung W ta có thể thấy xu hướng chính của VNM hiện tại vẫn là giảm, nhưng khung D lại cho thấy dấu hiệu tăng:
- Nến cắt qua mây và đường MA 50 rất mạnh.
- Mây cũng đã bắt đầu hướng đi lên.
Từ 2 điểm này mình dự đoán trong ngắn hạn VNM sẽ tiếp tục tăng giá cho đến khi chạm đến ngưỡng kháng cự bên trên 135-136.
Mình khuyến nghị có thể đặt mua ở vùng 124-125.5, SL: 121, TP: 135.