haivinhbuh

Khung D của VNM đang tăng trở lại

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Nhìn từ khung W ta có thể thấy xu hướng chính của VNM hiện tại vẫn là giảm, nhưng khung D lại cho thấy dấu hiệu tăng:
- Nến cắt qua mây và đường MA 50 rất mạnh.
- Mây cũng đã bắt đầu hướng đi lên.
Từ 2 điểm này mình dự đoán trong ngắn hạn VNM sẽ tiếp tục tăng giá cho đến khi chạm đến ngưỡng kháng cự bên trên 135-136.
Mình khuyến nghị có thể đặt mua ở vùng 124-125.5, SL: 121, TP: 135.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.