VuTien_Turtle_Trader

Cổ phiếu VPB sàn HOSE bán xuống

Giá xuống
HOSE:VPB   NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Bán giá hiện tại chờ đợi cơ hội mua lại
Bình luận:
Cắt lỗ khi giá đóng cửa trên vùng 27.000 đ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.