VuTien_Turtle_Trader

Cổ phiếu VPB sàn HOSE bán xuống

Giá xuống
HOSE:VPB   NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Bán giá hiện tại chờ đợi cơ hội mua lại
Bình luận: Cắt lỗ khi giá đóng cửa trên vùng 27.000 đ