trinhhoangson362012

[phowallviet.vn] #VPB giá đi ngang, chờ đoạn nén của giá

HOSE:VPB   NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
VPB giá đi ngang trong một chiếc hộp nhỏ, chờ đoạn nén của giá giữa biên trên hộp và EMA21, mình đặc biệt thích những chiếc hộp có biên độ nhỏ và kéo dài, bởi nó có độ rủi ro thấp đồng thời sẽ bung rất mạnh.

Ngoài ra VPB cũng là một cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.