nguyendbach

VRE - Điều chỉnh về vùng 31 - 32

HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
Nhìn vào mô hình cây đinh ba có thể thấy VRE đang gặp ngưỡng kháng cự và đang có xu hướng đào chiều.
Không ngoại trừ khả năng, VRE sẽ điều chỉnh về vùng 31 - 32.
Theo dõi VRE tại vùng giá 32.