HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
Khuyến nghị mua
Bình luận: Đã chốt lời VRE giá 32