HoangMinhchannel

VRE xuất hiện tín hiệu vượt khỏi vùng tích luỹ

Giá lên
HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
VRE trong ngắn hạn sau khi vượt qua khỏi vùng đỉnh 29.9 - 30.2 thì đã có khoảng thời gian tích luỹ bên trên khu vực này.
Sau phiên điều chỉnh mạnh hôm qua thì lực cầu có dấu hiệu vào lại, báo hiệu cho xu hướng tăng sắp diễn ra.

Dự kiến trong ngắn hạn, vùng target của VRE sẽ quanh 33 - 33.3.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.