XUHUTRADE

Mua VSC, giá 23.7

Giá lên
XUHUTRADE Cập nhật   
HOSE_DLY:VSC   CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
VSC giá breakout khỏi khối nến tích luỹ trên ema20 d1, cùng tín hiệu vol vào mạnh. Giá sẽ sớm break đỉnh gần nhất 23.8.
Mua VSC giá 23.7, sl 22.5, tp 50% 26.5, 50% dời sl gồng lãi hết sóng
Bình luận:
14/6: bán 50% giá 22.2 (-6.3%)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.