dinhchien

VTO - Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO kỳ vọng 32%/5 tháng

Giá lên
HOSE:VTO   CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
* Supetrend đã gãy xu hướng tăng khi ngày 15/11/2021, vợ ông Nguyễn Chí Nam - TV.HĐQT đã bán 558.500 cp.
Vào 1% thôi nhé các bạn.
- Pivot left = 10, Pivot right = 10.
- Kết quả quá khứ đã trừ tổng phí giao dịch: mua và bán + thuế.
Hình minh họa:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.