dinhchien

VTO - Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO kỳ vọng 32%/5 tháng

Giá lên
HOSE:VTO   CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
* Supetrend đã gãy xu hướng tăng khi ngày 15/11/2021, vợ ông Nguyễn Chí Nam - TV.HĐQT đã bán 558.500 cp.
Vào 1% thôi nhé các bạn.
- Pivot left = 10, Pivot right = 10.
- Kết quả quá khứ đã trừ tổng phí giao dịch: mua và bán + thuế.
Hình minh họa: