XTBVietnam

Biểu đồ ngày 28.01.2021 - VOLX

CBOE:VVIX   CBOE VIX VOLATILITY INDEX
VIX (VOLX), một chỉ số đo lường sự biến động trên thị trường chứng khoán Mỹ, đã tăng vào ngày hôm qua. Biến động tăng vọt khi các nhà giao dịch bán lẻ bơm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và gây ra thiệt hại lớn cho các quỹ đầu cơ có vị thế bán khống. Việc hủy bỏ vị thế bán khống này cũng đi kèm với việc thu nhỏ các vị thế mua trên các cổ phiếu vốn hóa lớn và nó đã đẩy thị trường xuống thấp hơn. VOLX đã vượt qua ngưỡng kháng cự 25,25 và đạt mức cao nhất trong ngày trên 35,50 vào ngày hôm qua, mức cao nhất kể từ cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Có thể thấy một đợt pullback trong hôm nay nhưng chỉ số vẫn ở mức tương đối cao. Sự biến động có thể vẫn ở mức cao đến khi nào thị trường chứng khoán hoạt động không bình thường và nó có thể khuyến khích các nhà quản lý quỹ giảm thiểu rủi ro hơn nữa.

VOLX tăng vọt lên mức cao nhất kể từ cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.