hiepvph

WABIBTC khả năng sẽ phá kháng cự ~4000, Target ~4869 9%

Giá lên
BINANCE:WABIBTC   TAEL / Bitcoin


WABIBTC đã nhiều 4 lần retest ngưỡng kháng cự 4000
Lực cầu đang có dấu hiệu muốn breakout để đẩy giá cao hơn
Target ~4869 9%
Kiên nhẫn và chờ, Tất cả nằm ở niềm tin!