hiepvph

WABIBTC khả năng sẽ phá kháng cự ~4000, Target ~4869 9%

Giá lên
BINANCE:WABIBTC   TAEL / Bitcoin


WABIBTC đã nhiều 4 lần retest ngưỡng kháng cự 4000
Lực cầu đang có dấu hiệu muốn breakout để đẩy giá cao hơn
Target ~4869 9%
Kiên nhẫn và chờ, Tất cả nằm ở niềm tin!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.