BINANCE:WANBTC   Wanchain / Bitcoin
Buy: 107x
Sell như hình
Nên chú ý BTC vì điểm buy hiện xa vùng stoploss