WAN/ BTC - Binance
Buy: 0.0001594 - 0.0001603
Sell: 0.0001718 - 0.0001732
P/s: Buy trong ngày chia vốn vào lệnh, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo