Phamdong1969

Wan/BTC có thể sắp bứt phá

BINANCE:WANBTC   Wanchain / Bitcoin
Tuy vẫn nằm trong trend giảm nhưng sức bán đã cạn
Wan/ BTC có thể mua vào khi có cây nến ngày đóng trên 0.0000870 hoặc có giá giảm sâu xuống vùng 0.0000650

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.