Phamdong1969

WAVES 1D không có cơ hội hồi

Giá xuống
BINANCE:WAVESBTC   Waves / Bitcoin
WAVES trên đồ thị ngày đang cho đà giảm mạnh
Mức hỗ trợ đầu tiên ở 0.00052x mức tiếp theo là 0.00040x