Phamdong1969

Wase có thể đã vào chu kỳ tăng mới

Giá lên
BINANCE:WAVESUSDT   Waves / TetherUS
Trên đồ thị tuần, sau khi điều chỉnh chạm đường TB20 giá Waves đã bật lên tạo thành một cây nến chân dài màu xanh, chứng tỏ sức mua vào đang rất tốt.
Trên đồ thị ngày giá Waves đang tạo mô hình sò tăng giá.
nếu trường hợp giá phá vỡ mô hình sò chảo tăng giá này thì giá Waves sẽ đi xuống tiếp. Mọi trạng thái mua lên cần cắt lỗ khi có cây nến ngày đóng dưới 2.06$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.