HeroGodSpace

mua wave tán gái nào ae

BINANCE:WAVESUSDT   Waves / TetherUS
Waves đang pull back sau cú tăng mạnh trước đó , đây là thời điểm tốt để mua vào

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.