Thaiteamtrader

#WAVESUSDT muốn Pullback

BINANCE:WAVESUSDT   Waves / TetherUS
#WAVESUSDT đã kiểm tra mức kháng cự trong 4 giờ sau khi trải qua sự phục hồi từ mức hỗ trợ hàng ngày. Điều này cho thấy rằng có một số động lực tăng trên thị trường, khi người mua đang can thiệp để hỗ trợ giá ở các mức quan trọng.
Nếu giá của WAVESUSDT vượt qua ngưỡng kháng cự 4 giờ, có khả năng thị trường có thể kiểm tra lại khu vực 2,2 đô la. Đây sẽ là mức tăng đáng kể so với mức hiện tại.
Mình sẽ cập nhật khi giá có một breakout thật tại đường kháng cự H4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.