Ryo_New

WAVEUSDT 02/07/2021

Giá lên
Ryo_New Cập nhật   
BINANCE:WAVESUSDT   Waves / TetherUS
Có thể long lên target với entry hiện tại. !!
Bình luận:
Có thể chốt một phần lệnh hoặc dười stoploss về entry. !!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.