BINANCE:WINGUSDT   WING / TetherUS
7 lượt xem
0
pHÂN TÍCH đồng Wimg
Entry" 34
SL" 21
TP" 43
CHúc các bạn may mắn

Tham gia Zoom trực tuyến nhận định thị trường và học PTKT vào 21h hàng ngày, tại

Kênh Tele: https://t.me/fromlunwithlove

Link đky sàn Okex: https://bit.ly/3bF4WDW
Link đky sàn LMT: https://bit.ly/2Klx0jS
Link đky sàn Snapex: https://bit.ly/3f2Mmlj